Prava i obaveze građana u odnosu na javni red i mir

Prava i obaveze građana u odnosu na javni red i mir


U posljednjem periodu u svijetlu aktuelne društveno-političke situacije u našoj zemlji, često se spominjanje ugrožavanje javnog reda i mira. Stoga sam odlučio da u ovom članku sa pravnog aspekta obradim temu javnog reda i mira kako bi građani bili upoznati sa svojim pravima, ali i obavezama

 

 

Šta je to javni red i mir?

 

Javni red i mir, u smislu Zakona o javnom redu i miru (“Službeni list Crne Gore”, br. 64/2011) je usklađeno stanje međusobnih odnosa građana, nastalo njihovim ponašanjem na javnom mjestu i djelovanjem organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja radi obezbjeđenja jednakih uslova za ostvarivanje Ustavom zajemčenih prava i sloboda.

 

Iako je zakonska formulacija nejasna i neprecizna, može se naslutiti njen smisao.

 

 

Šta se podrazumijeva pod javnim mjestom?

 

Javno mjesto, u smislu Zakona o javnom redu i miru (“Službeni list Crne Gore”, br. 64/2011)  je:

  • mjesto na kojem je svakom licu slobodan pristup, pod tim se podrazumijeva ulica, trg, javni put, pristanište, plaža, park, čekaonica, radni prostor, ugostiteljski ili slični objekat
  • mjesto na kojem je pristup dozvoljen pod određenim uslovima pod tim se podrazumijevaju sportski objekati, bioskopske ili pozorišne dvorane, sredstva javnog saobraćaja, izložbene prostorije i druga mjesta koja se koriste za javna okupljanja, sportske ili druge priredbe.

 

Javnim mjestom, smatra se i svako drugo mjesto na kojem je izvršen prekršaj čija je posljedica nastupila na javnom mjestu.

 

 

Vrste prekršaja i kazne propisane za njih?

 

1.Nepristojno i bezobzirno ponašanje

 

Ko se na javnom mjestu nepristojno ili bezobzirno ponaša (svađa, viče i sl.) i na taj način izazove uznemirenost ili negodovanje građana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50 eura do 300 eura ili kaznom zatvora do 15 dana.

 

2.Uznemiravanje građanja ili ugrožavanje njihove bezbjednosti

 

Ko na javnom mjestu uznemirava građane ili ugrožava njihovu bezbjednost (baca i lomi flaše, čaše ili druge predmete), kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

3.Vrijeđanje ili drsko ponašanje

 

Zakon pravi razliku između vrijeđanja ili drskog ponašanja i grubog vrijeđanja ili drskog ponašanje, te je za grubo vrijeđanje iili drsko ponašanje predviđeo veće sankcije.

 

Ko na javnom mjestu vrijeđa drugog ili se drsko ponaša, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

Ko na javnom mjestu grubo vrijeđa drugog ili se na drugi način ponaša naročito drsko, bestidno ili uvrjedljivo, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

4.Izazivanje osjećaja ugroženosti prijetnjom kod drugih

 

Ko na javnom mjestu izazove osjećanje ugroženosti kod drugog prijetnjom da će napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

5.Oglašavanje prodaje ili kupovine ljudskih organa ili tkiva

 

Ko putem medija oglasi ili na drugi način učini dostupnim javnosti da prodaje ili kupuje organ ili tkiva ljudskog tijela, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

6.Podstrekavanje ili izazivanje drugih na tuču

 

Ko na javnom mjestu podstrekava ili izaziva drugog na tuču, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

7.Fizički napad ili obračun sa drugim licem

 

Ko na javnom mjestu fizički napadne drugog ili se fizički obračunava, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 350 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

8.Ometanje ili omalovažavanje službenog lica

 

Ko ometa ili omalovažava službeno lice državnog organa ili organizacije, ustanove ili drugog pravnog lica, koje na osnovu zakona vrši javna ovlašćenja u vezi sa vršenjem poslova iz njihove nadležnosti, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Lice koje prekršaj učini kao član grupe, kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

9.Nepostupanje po naređenju ovlašćenog policijskog službenika

 

Ko ne postupi po naređenju ovlašćenog policijskog službenika o zabrani kretanja, pristupa ili zadržavanja na određenom mjestu ili u vezi sa vršenjem drugih poslova iz njegove nadležnosti, u uslovima kad je ugrožen javni red i mir ili bezbjednost, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

10.Upotreba vatrenog oružja ili ekspolozivnih materija

 

Ko na javnom mjestu, bez dozvole, upotrijebi vatreno oružje ili eksplozivne materije i time naruši mir ili bezbjednost građana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

11.Obmana u pogledu službenog položaja ili upotreba lažnih ličnih podataka

 

Ko obmane drugog u pogledu svog službenog položaja ili upotrijebi lažne lične podatke kao svoje ili potvrdi tuđe lažne lične podatke ili neovlašćeno nosi oznake nekog službenog lica, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura.

 

12.Distribucija štampanog ili drugog materijala koji je zabranjen

 

Ko vrši distribuciju štampanog ili drugog materijala, čija je distribucija zabranjena ili privremeno zabranjena od strane suda, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 800 eura.

 

13.Paljenje predmeta ili materije sa ciljem izazivanja uznemirenosti ili ugrožavanja bezbjednosti

 

Pravno lice koje na javnom mjestu pali predmete ili materije i na taj način izazove uznemirenost ili ugrozi bezbjednost građana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

 

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 150 eura do 2.500 eura.

 

Fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura.

 

14.Ometanje korišćenja javnih česama, izvora, plaža, parkova, šetališta ili drugih javnih objekata ili pričinjavanje štete na tim objektima

 

Pravno lice koje ometa drugog u korišćenju javnih česama, izvora, plaža, parkova, šetališta ili drugih javnih objekata ili pričinjava štetu na tim objektima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

 

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 150 eura do 2.500 eura.

 

Fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura.

 

15.Pisanje grafita ili drugih natpisa

 

Ko na zgradama, spomenicama ili na drugim objektima, pisanjem grafita ili drugih natpisa, pričinjava štetu na tim objektima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50 eura do 400 eura ili kaznom zatvora.

 

16.Postavljanje predmeta ili uređaja koji mogu da povrijede prolaznike ili im nanesu štetu, oštećenje ili skidanje uređaje sa zgrade, telefonske govornice, ulice ili drugog javnog mjesta

 

Ko na zgradi ili ogradi ili ispred zgrade ili ograde ili na ulici i drugom javnom mjestu postavi predmet ili uređaj koji može da povrijedi prolaznike ili im nanese štetu ili ošteti ili skine uređaje sa zgrade, telefonske govornice, ulice ili drugog javnog mjesta, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

17.Vrijeđanje govorom, natpisom, znakom ili na drugi način

 

Ko na javnom mjestu govorom, natpisom, znakom ili na drugi način vrijeđa drugog po osnovu nacionalne, rasne ili vjerske pripadnosti, etničkog porijekla ili drugog ličnog svojstva, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

18.Proizvodnja ili stavljanje u promet ili činjenje dostupnim javnosti znakova, crteža ili predmeta kojima se drugi vrijeđaju

 

Pravno lice koje proizvede ili stavi u promet ili na drugi način učini dostupnim javnosti znak, crtež ili predmet kojim vrijeđa drugog po osnovu nacionalne, rasne ili vjerske pripadnosti, etničkog porijekla ili drugog ličnog svojstva, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000 eura do 15.000 eura.

 

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 200 eura do 3.000 eura.

 

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

 

19.Ne isticanje zastave ili grba ili upotreba himne

 

Pravno lice koje ne istakne zastavu ili grb ili upotrijebi himnu Crne Gore, u slučajevima kad je isticanje predviđeno važećim propisima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura.

 

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

 

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

 

Fizičko lice koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

20.Uništavanje, oštećenje, neovlašćeno skidanje ili na drugi način činjenje nepodobnim za upotrebu zastava ili grba ili drugih simbola

 

Ko uništi, ošteti, neovlašćeno skine ili na drugi način učini nepodobnim za upotrebu zastavu ili grb ili drugi simbol Crne Gore ili neke druge države ili oznake državnog organa ili drugog pravnog lica ili ko pocijepa ili na drugi način ošteti ili ukloni njihov jasno istaknuti oglas, dok je oglas imao javni značaj, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 400 eura do 1.200 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

21.Isticanje ili upotreba zastave, grba ili drugih simbola druge države bez odobrenja

 

Pravno lice koje na javnom mjestu, bez odobrenja ili javnog poziva, istakne ili upotrijebi zastavu, grb ili drugi simbol druge države, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 eura do 5.000 eura.

 

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

 

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

 

Fizičko lice koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 100 eura do 500 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

22.Skrnavljenje spomen-obilježja ili vrijeđanje ličnosti ili događaja kojima je spomen-obilježje posvećeno

 

Ko skrnavi spomen-obilježje ili vrijeđa ličnost ili događaj kojem je spomen-obilježje posvećeno, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

23.Prodaja ili omogućavanje korišćenja alkoholnih pića maloljetnicima, licima koja su pod dejstvom alkohola ili mentalno oboljelim licima

 

Pravno lice koje prodaje ili omogućava korišćenje alkoholnog pića licu koje nije navršilo 18 godina ili licu koje je očigledno pod dejstvom alkohola, odnosno očigledno mentalno oboljelom licu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

 

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

 

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

 

Fizičko lice koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

 

24.Uživanje opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci na javnom mjestu

 

Ko na javnom mjestu uživa opojne droge ili druge zabranjene psihoaktivne supstance, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

25.Odavanje prostituciji ili bavljenje radnjama koje podstiču na prostituciju

 

Ko se na javnom mjestu odaje prostituciji ili bavi radnjama koje podstiču na prostituciju, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

26.Iznajmljivanje ili ustupanje prostorije za vršenje prostitucije ili posredovanje u vršenju prostitucije

 

Pravno lice koje iznajmi ili ustupi prostorije za vršenje prostitucije ili na drugi način posreduje u vršenju prostitucije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura.

 

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

 

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

 

Fizičko lice koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

27.Kockanje van mjesta dozvoljenog za tu namjenu, kockanje sa maloletnim licem ili navođenje drugoga na kocku

 

Ko se kocka van mjesta dozvoljenog za tu namjenu ili se kocka sa maloljetnim licem ili navodi drugog na kocku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

 

28.Prosjačenje

 

Ko prosjači, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 30 eura do 200 eura.

 

29.Organizovanje, navođenje ili prisiljavanje na prosjačenje

 

Ko organizuje prosjačenje ili drugog navodi ili prisiljava na prosjačenje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 500 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

30.Neovlašćeno organizovanje, omogućavanje ili preprodaja ulaznica

 

Ko neovlašćeno organizuje, omogući ili vrši preprodaju uzlaznica za bioskope, sportske ili druge priredbe, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100 eura do 400 eura.

 

31.Držanje opasnih životinja bez nadzora ili zaštitnih sredstava

 

Ko bez nadzora ili zaštitnih sredstava drži opasne životinje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura.

 

32.Zloupotreba prikupljanja dobrovoljnih priloga

 

Ko zloupotrebljava prikupljanje dobrovoljnih priloga, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

 

33.Vračanje, proricanje sudbine ili slično obmanjivanje

 

Ko se uz novčanu naknadu bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, na način kojim se ugrožava spokojstvo građana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

 

34.Neobavještavanje policijskih organa da je u ugostiteljskom objektu narušen javni red i mir

 

Ako pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću bez odlaganja ne obavijesti organ uprave nadležan za policijske poslove da je u ugostiteljskom objektu narušen javni red i mir, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 1.500 eura.

 

Preduzetnik koji učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

 

Odgovorno lice u pravnom licu koje učini ovaj prekršaj kazniće se novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura.

 

35.Navođenje, prinuđavanje ili podsticanje djece na vršenje prekršaja

 

Roditelj, usvojilac, hranitelj ili staratelj koji navodi ili uz upotrebu prinude podstiče dijete na vršenje gore navedenih prekršaja, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

Koje su zaštitne mjere?

 

Pored zakonom propisane kazne za pojedine prekršaje se mogu izreći sljedeće zaštitne mjere:

  • oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni ili su nastali izvršenjem prekršaja;
  • obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana od zavisnosti.
  • zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju do šest mjeseci.

 

Možemo konstatovati da Zakon o javnom redu i miru predstavlja trijumf nade nad iskustvom i mrtvo slovo na papir, jer smo svjedoci svakodnevnog kršenja gore navedenih zakonskih odredbi. Postavlja se realno pitanje, zašto postoji neki zakon koji se ne primjenjuje?