Subvencije privredi i zaposlenima zbog korone

Subvencije privredi i zaposlenima zbog korone


Svi privredni subjekti čije je poslovanje direktno ili indirektno pogođeno usljed mjera donesenih od strane Ministarstva zdravlja imaju pravo na određene subvencije u skladu sa “Programom pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID 19” koji je usvojila Vlada Crne Gore.

 

Pored toga, predviđeno je da će se povraćaj PDV-a realizovati u roku od najviše 45 dana, dok će se limit carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana.

 

Mjere predviđene donesenim programom se odnose na privredne subjekte koji su redovno izmirili poreske obaveze zaključno sa 2019.godinom i koji nijesu prekršili mjere Ministarstva zdravlja.

 

Sredstva koja se isplaćuju po osnovu subvencije ne mogu biti predmet prinudne naplate.

 

Subvencije se ostvaruju samo na osnovu zahtjeva.

 

I Subvencije za privredne subjekte (preduzetnike i privredna društva) čiji je rad bio zabranjen.

 

Subvencije obuhvataju zarade zaposlenih za mjesece april i maj.

 

Subvencija se odnosi na poreze i doprinose, a određuje se u iznosu poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do 100% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 100% neto minimalne zarade.

 

Pravo na subvencije imaju:

 • privredna društva za zaposlene koje su evidentirali u mjesecu februaru 2020. godine, odnosno za koje su podnijeli IOPPD obrazac Poreskoj upravi Crne Gore zaključno sa mjesecom za koji podnose zahtjev za subvenciju, pored toga neophodno je da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2019. godinu.
 • preduzetnici za sebe i zaposlene za koje su plaćali poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, za koje su podnijeli GPPF obrazac za 2018. ili 2019. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2020. godinu i izmirili akontacije u 2019. godini.

 

Pravo na subvencije imaju i privredni subjekti koji se nalaze u procesu reprograma, ako uredno izmiruju svoje obaveze po tom osnovu i privredni subjekti koji ne smanjuju broj zaposlenih u periodu trajanja mjera.

 

Uz program je donesena lista djelatnosti po šiframa na koje se ona odnosi.

 

II Subvencije za turizam (preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva, čiji rad nije zabranjen, ali je u značajnoj mjeri smanjen obim aktivnosti zbog mjera donijetih od strane Ministarstva zdravlja)

 

Subvencije obuhvataju zarade zaposlenih za mjesece april i maj.

 

Subvencije se odnosi na poreze i doprinose, a određuje se u iznosu poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do 100% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 100% neto minimalne zarade.

 

Pravo na subvenciju imaju:

 • privredna društva za zaposlene koje su evidentirali u mjesecu februaru 2020. godine, odnosno za koje su podnijeli IOPPD obrazac Poreskoj upravi Crne Gore zaključno sa mjesecom za koji podnose zahtjev za subvenciju, pored toga neophodno je da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2019. godinu.
 • preduzetnici za sebe i zaposlene za koje su plaćali poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, za koje su podnijeli GPPF obrazac za 2018. ili 2019. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2020. godinu i izmirili akontacije u 2019. godini.

 

Pravo na subvencije imaju i privredni subjekti koji se nalaze u procesu reprograma, ako uredno izmiruju svoje obaveze po tom osnovu i privredni subjekti koji ne smanjuju broj zaposlenih u periodu trajanja mjera.

 

Uz program je donesena lista djelatnosti po šiframa na koje se ona odnosi. One turističke djelatnosti koje nijesu obuhvaćene listom, biće tretirane kroz subvencije za ugrožene djelatnosti.

 

III Subvencije za ugrožene djelatnosti (preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva, čiji rad nije zabranjen, ali je u značajnoj mjeri smanjen obim aktivnosti zbog mjera donijetih od strane Ministarstva zdravlja)

 

Subvencije obuhvataju zarade zaposlenih za mjesece april i maj.

 

Subvencije se odnose na poreze i doprinose, a određuje se u iznosu poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi, odnosno u iznosu od 50% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 50% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine. Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac.

 

Pravo na subvenciju imaju:

 • privredna društva za zaposlene koje su evidentirali u mjesecu februaru 2020. godine, odnosno za koje su podnijeli IOPPD obrazac Poreskoj upravi Crne Gore zaključno sa mjesecom za koji podnose zahtjev za subvenciju, pored toga neophodno je da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2019. godinu.
 • preduzetnici za sebe i zaposlene za koje su plaćali poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, za koje su podnijeli GPPF obrazac za 2018. ili 2019. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2020. godinu i izmirili akontacije u 2019. godini.

 

Pravo na subvencije imaju i privredni subjekti koji se nalaze u procesu reprograma, ako uredno izmiruju svoje obaveze po tom osnovu i privredni subjekti koji ne smanjuju broj zaposlenih u periodu trajanja mjera.

 

Uz program je donesena lista djelatnosti po šiframa na koje se ona ne odnosi.

 

IV Subvencije za nova zapošljavanja

 

Subvencije za nova zapošljavanja mogu da ostvare privredni subjekti koji:

 • nijesu smanjili broj zaposlenih u odnosu na februar 2020. godine;
 • su zaposlili nove radnike u periodu od 6 (šest) mjeseci počev od aprila 2020. godine. Ovo se odnosi na zaposlene koji nijesu bili zaposleni kod tog privrednog subjekta u januaru i februaru 2020. godine i koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica kod Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u prethodnom mjesecu u odnosu na mjesec na koji se podnosi zahtjev.

 

Programom je predviđen i maksimalan broj zaposlenih za koje se mogu ostvariti subvencije, ali je formulacija nejasna, tako da je neophodno da svi privredni subjekti koji žele da ostvare subvenciju po ovom osnovu pismeno zatraže mišljenje od strane nadležnog državnog organa.

 

Subvencije se odnosi na poreze i doprinose, a određuje se u iznosu poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi, odnosno u iznosu od 70% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine. Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac.

 

Subvencija za nova zapošljavanja se odobrava na period od 6 (šest) mjeseci,uz uslov da se privredni subjekat obaveže, da će novozaposleni biti u radnom odnosu kod njega još najmanje 12 (dvanaest) mjeseci nakon isteka predmetne mjere.

 

Ukoliko poslodavac raskine radni odnos sa jednim ili više zaposlenih za koje je dobio subvencije, odnosno ukoliko broj zaposlenih u sljedećem mjesecu bude manji od broja zaposlenih u prethodnom mjesecu prestaje davanje subvencije za umanjeni broj zaposlenih, a poslodavac je u obavezi da izvrši povrat sredstava za subvencije zarada za onoliko za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na prethodni mjesec.

 

Pravo na subvencije imaju i privredni subjekti koji se nalaze u procesu reprograma, ako uredno izmiruju svoje obaveze po tom osnovu i privredni subjekti koji ne smanjuju broj zaposlenih u periodu trajanja mjera.

 

V Subvencije za zarade zaposlenih koji su na plaćenom odsustvu

 

Preduzetnik i privredno društvo čiji zaposleni koristi pravo na plaćeno odsustvo sa rada po osnovu čuvanja đeteta mlađeg od 11 godina, može ostvariti subvencije za bruto zaradu tog zaposlenog.

 

Subvencija se odnosi na poreze i doprinose, a određuje se u iznosu poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi, odnosno u iznosu od 70% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine. Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac.

 

Pravo na subvenciju imaju:

 • privredna društva za zaposlene koje su evidentirali u mjesecu februaru 2020. godine, odnosno za koje su podnijeli IOPPD obrazac Poreskoj upravi Crne Gore zaključno sa mjesecom za koji podnose zahtjev za subvenciju, pored toga neophodno je da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2019. godinu.
 • preduzetnici za sebe i zaposlene za koje su plaćali poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, za koje su podnijeli GPPF obrazac za 2018. ili 2019. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2020. godinu i izmirili akontacije u 2019. godini.

 

Pravo na subvencije imaju i privredni subjekti koji se nalaze u procesu reprograma, ako uredno izmiruju svoje obaveze po tom osnovu.

 

VI Subvencije za zarade zaposlenih koji se nalaze u karantinu ili izolaciji

 

Preduzetnik i privredno društvo čijem je zaposlenom određena mjera izolacije ili karantima ima pravo na subvencije bruto zarade za tog zaposlenog.

 

Subvencija se odnosi na poreze i doprinose, a određuje se u iznosu poreza i doprinosa srazmjerno ostvarenoj zaradi, odnosno u iznosu od 70% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine. Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac.

 

Pravo na subvenciju imaju:

 • privredna društva za zaposlene koje su evidentirali u mjesecu februaru 2020. godine, odnosno za koje su podnijeli IOPPD obrazac Poreskoj upravi Crne Gore zaključno sa mjesecom za koji podnose zahtjev za subvenciju, pored toga neophodno je da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2019. godinu.
 • preduzetnici za sebe i zaposlene za koje su plaćali poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, za koje su podnijeli GPPF obrazac za 2018. ili 2019. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2020. godinu i izmirili akontacije u 2019. godini.

 

Pravo na subvencije imaju i privredni subjekti koji se nalaze u procesu reprograma, ako uredno izmiruju svoje obaveze po tom osnovu.

 

Pravo na subvencije po ovom osnovu može da se otvaruje najviše za jedan mjesec, i to: mjesec april (u slučaju da je zaposleni u karantinu ili izolaciji boravio pretežno u martu ili aprilu), odnosno za mjesec maj (u slučaju da je zaposleni u karantinu ili izolaciji boravio pretežno u maju).

 

Upustvo za ostvarivanje subvencije

 

Zahtjevi za subvencije se podnose do 15. u mjeseci za prethodno mjesec i to elektronskim putem posredstvom novog elektronskog servisa „Program za dodjelu subvencije“. Servis je dostupan na sljedećem sajtu: https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal

 

Zahtjev se podnosi upotrebom digitalnog sertifikata uz obavezu prethodnog podnošenja IOPPD obrasca, a za preduzetnike unošenjem traženih podataka i podnošenjem GPPFL/ZPO obrasca.